Školení pro referenty bezpečnosti laserových zařízení (Laser Safety Officer) LSO

LSO leden

Podrobné školení laserové bezpečnosti s výpočty a praktickou částí v laboratoři

Školení je určeno: pracovníkům s lasery, odborně způsobilým osobám v prevenci rizik, referentům BOZP, vedoucím pracovníkům a všem ostatním, co se o bezpečnost laserových zařízení starají a potřebují znalosti LSO k výkonu práce.

CÍL
Připravit a seznámit účastníky účastníky školení s důležitými informacemi pro profesi referenta bezpečnosti laserových zařízení tzv. Laser Safety Officer. Absolventi obdrží certifikát o účasti na školení.

TERMÍN: 23. – 25. 3. 2022 (2,5 dne)
(2,5 dne, začátek vždy v 9:00, předpokládaný konec první dva dny v 16:30 a 25.3. přibližně ve 13:00)
CENA: 18 900,- Kč bez DPH / osoba. Součástí ceny jsou studijní materiály, norma EN 60825-1: 2014, norma EN 207:2017 a občerstvení.

PROGRAM

 • Právní a ostatní předpisy týkající se laserové bezpečnosti
 • Úrovně způsobilosti osob v oblasti laserové bezpečnosti (ČSN 36 7751)
 • Základy laseru
 • Základy vláknové optiky
 • Klasifikace laserů (EN 60825-1: 2014)
 • Nejvyšší přípustné hodnoty ozáření laserem (NV 291/2015Sb.), příklady výpočtů ozáření
 • Přímé i nepřímé účinky záření na zdraví
 • Jak vybrat vhodné laserové ochranné brýle (EN 207:2017) a brýle pro seřizovací práce (alignment, EN 208:2009), praktické výpočty
 • Rizika práce s lasery
 • Technická a administrativní opatření
 • Příklady skoronehod a nehod s lasery
 • Praktická část v laboratoři – bezpečné pracovní postupy, nastavení laserového systému
 • Exkurze v laserových laboratořích
 • Ověření znalostí – test

Maximální počet účastníků na školení: 10. V případě nenaplněnosti  minimálního počtu účastníků 4, bude zájemcům o školení nabídnut náhradní termín.
Registrační formulář naleznete i ZDE.
Přihlásit se na školení je možné nejpozději do 14.3.2022.

Těšíme se na Vás!