Školení laserové bezpečnosti LST | Laser Safety Training | 4. září 2023

Mimořádné školení laserové bezpečnosti pro pracovníky s lasery v laboratořích, pro referenty bezpečnostních laserových zařízení, vedoucí laserových laboratoří a techniky BOZP.

CÍL
Seznámit účastníky se základními normami a předpisy týkající se práce s lasery. Absolventi obdrží certifikát o účasti na školení. Platnost certifikátu je 3 roky od jeho vydání.

PROGRAM

  • Klasifikace laserů (EN 60825-1: 2014 včeně změny A11:2021)
  • Nejvyšší přípustné hodnoty ozáření laserem, způsob jejich stanovení (NV 291/2015 Sb.)
  • Účinky laserového záření na oči a kůži
  • Jak vybrat správné laserové ochranné brýle (EN 207:2017) a brýle pro seřizovací práce (alignment) (EN 208:2009)
  • Nebezpečí související s používáním laserového zařízení
  • Bezpečné pracovní postupy v laserových laboratořích
  • Příklady skoronehod a nehod s lasery

KDY: 4. září 2023 (9:00 – 11:30)
KDE: Centrum HiLASE | Za Radnicí 828 | 252 41 Dolní Břežany
TIP: Školení laserové bezpečnosti jsme po dohodě se zákazníkem schopni realizovat i v jeho prostorách.
CENA: Ohledně cenové nabídky kontaktujte lasersafety@hilase.cz

REGISTRACE

LEKTOR
Mgr. Helena Vohníková, laser safety officer v Centru HiLASE, školitelka kurzů laserové bezpečnosti a držitelka „Certified Laser Safety Officer“ udílené Board of Laser Safety.

REGISTRACE
Registrační formulář naleznete ZDE.