Nový úspěch česko-britského výzkumného týmu

Týmu vědců z Centra HiLASE a britského STFC se podařilo úspěšně provést konverzi vysokoenergetického záření laserového systému Bivoj 10 J do druhé harmonické frekvence (515 nm) pomocí nelineárního krystalu LBO. V budoucnu by pak druhá harmonická frekvence mohla být přivedena i do aplikačních laboratoří. Tím se výrazně rozšíří spektrum experimentů, které mohou uživatelé laseru provádět. Budeme například moci efektivně zpracovávat neželezné kovy jako je měď nebo hliník nebo provádět i experimenty pod vodní hladinou. Zpřístupnění druhé harmonické frekvence uživatelům očekáváme již v roce 2020. Více zde.