Generace třetí harmonické frekvence na laseru Bivoj 10 J

Tým vědců ze skupiny Bivoj, vedený Dr. Martinem Divokým, a Dr. Jonathan Phillips z STFC v květnu úspěšně provedli konverzi vysokoenergetického záření laserového systému Bivoj 10 J do třetí harmonické frekvence (343 nm) pomocí nelineárního krystalu LBO jako součtové frekvence základní a druhé harmonické frekvence laseru. Druhá a třetí harmonická frekvence by měla být uživatelům k dispozici od roku 2020 a experimenty mohou zahrnovat zpracování materiálů s vysokou energií a touto vlnovou délkou. Celá řada materiálů má výrazně větší absorpci laserového záření o vlnové délce 515 nm nebo o vlnové délce 343 nm a to nám dovolí efektivně zpracovávat neželezné kovy jako je například měď nebo hliník. Stejně tak tato vlnová délka je velmi málo absorbována vodou, proto s tímto laserovým zdrojem můžeme provádět i experimenty pod vodní hladinou. Neméně zajímavou aplikací je i možnost testování optických komponent v této stále se rozšiřující oblasti využití zelených či modrých laserů.

Více zde.