Lasery jako naděje pro letecký průmysl

Ve dnech 21. a 22. ledna se v Centru HiLASE konal mezinárodní workshop a kulatý stůl se zástupci průmyslu, tentokrát zaměřený na oblast leteckého průmyslu. Workshop se zaměřil zejména na trendy a výzvy v oblastech mikroobrábění, LSP (unikátní zpracování cyklicky namáhaných součástí) a 3D tisk. Hlavním cílem workshopu a diskuze u kulatého stolu bylo rozvíjet spolupráci mezi výzkumným sektorem a průmyslem, dále pak hledat možnosti pro realizaci společných projektů.