HiLASE připraveno na nový laser pro své klienty

Skupina zaměřená na tenkodiskové lasery vedená doktorem Martinem Smržem úspěšně demonstrovala stabilní provoz ytterbiového pulsního laseru Perla C s průměrným výkonem 200 W založeného na metodě zesilování čerpovaných pulsů (CPA). Výkonová stabilita po dobu 2.5 hodiny byla určena na 0.86% RMS. Jedním z klíčových komponent laseru je nový kompresor z dielektrických mřížek, na jehož výstupu jsou pulsy o časové délce 1 ps (více zde). Kvalita svazku reprezentovaná M2 parametrem je 1.4.

V Centru HiLASE jsme připraveni konstruovat lasery takovýchto parametrů a upravit je dle potřeb našich zákazníků. Budoucí plán na systému Perla C zahrnuje škálování průměrného výstupního výkonu s cílem zachovat dobré prostorové a časové charakteristiky na výstupu laseru.