Sbírka HiLASE na pomoc pozůstalým Antonia Lucianetti

Náš drahý kolega, ale především skvělý manžel a otec Antonio Lucianetti, nás po krátké a zákeřné nemoci 19. listopadu 2020 ve věku nedožitých 55 let navždy opustil. Zůstala po něm manželka Paola a dvě krásné talentované dcery, které teď zažívají velmi těžkou životní etapu. Proto jsme se s kolegy z Centra HiLASE rozhodli pro pozůstalou rodinu založit dobročinnou sbírku

Odpočívej v pokoji, Antonio, která jim pomůže v tomto nelehkém období.

Sbírka je otevřená do 31. ledna 2021. Prostředky ze sbírky budou použity na finanční zabezpečení dcer Margherity, Martiny a vdovy Paoly, v této pro ně nelehké době.

Antonio - sbírka

Prosíme Vás, přátelé, pojďme jim situaci společně usnadnit.