Pokrok v numerických modelech i experimentech: charakterizace plasmy pomocí laseru

Vědkyni Marine Scius-Bertrand z Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers se ve spolupráci s týmem Centra HiLASE podařilo prokázat účinnost numerického modelu, jež se zabývá charakterizací plasmy pomocí laseru, a to jak ve vakuu, tak v prostředí s vodním povrchem.

Francouzská vědkyně porovnala své výpočty se vzorky tří výzkumných center: Centra HiLASE, Hephaïstos a GCLT. Využila přitom výsledky práce našich kolegů Jana Kaufmana, Danijely Rostohar a Jana Brajera, kteří rozvíjejí slibnou metodu Laser Shock Peening, povrchového zušlechťování pomocí laseru.

Závěry studie si můžete přečíst v uznávaném mezinárodním vědeckém časopise Journal of Physics D: Applied Physics.