Poděkování Centra HiLASE za příspěvky do sbírky Odpočívej v pokoji, Antonio

Úmrtí našeho kolegy Antonia Lucianetti vyvolalo nejen velký smutek, ale také i obrovskou vlnu solidarity mezi kolegy, přáteli, ale i v rámci vědecké komunity.

Chtěli bychom Vám všem, kteří jste přispěli do dobročinné sbírky Odpočívej v pokoji, Antonio, srdečně poděkovat. Do sbírky se zapojilo 83 dárců a podařilo se nám shromáždit nádherných 512 184 Kč, které budou prostřednictvím speciálního účtu převedeny na účet pozůstalé manželky Paoly.

Giving is not just about making a donation. It is about making a difference. – Kathy Calvin

Upřímná slova vděčnosti Paoly Lucianetti

To all the generous donors:

We have been deeply touched by your generosity, and are very grateful for your kind support.
We will use the funds from the fundraising campaign especially to finance Margherita’s and Martina’s education, since Antonio has always believed in the importance of education, and has invariably encouraged young people in and outside our family to persevere to achieve their goals.
He leaves us a legacy of faith, courage, passion, and love.

GRAZIE!
Paola, Margherita, and Martina Lucianetti