Centrum HiLASE představuje nový spin-off Hi-Beams, s.r.o.

Inovativní způsoby povrchové úpravy materiálu a zcela nová, unikátní řešení v přípravě průmyslových nástrojů pomocí laserových technologií nabízí nově vzniklý spin-off laserového Centra HiLASE a experta na průmyslové PVD povlaky, firmy SHM, společnost Hi-Beams, s.r.o.

Spin-off vznikl strategickým spojením společností SHM, s.r.o. a laserového Centra HiLASE, které je součástí Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. V lednu 2021 byla společnost Hi-Beams, s.r.o. zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, přičemž základní vklad byl splacen rovnými podíly společníků 50:50.

Hi-BeamsIng. Tomáš Mocek, Ph.D. | Vedoucí Centra HiLASE; Ing. Petr Mrkos, MBA | Jednatel společnosti Hi-Beams, Mojmír Jílek | Majitel SHM

U zrodu myšlenky založení spin-offu byla právě iniciativa průmyslového podniku SHM, jehož motivací je poskytování služeb s lepšími vlastnostmi ošetřených nástrojů nad rámec standardně dosažených parametrů PVD povlaků. Významným důvodem pro vnik spin-offu bylo i vytvoření společné platformy pro výzkum, vývoj a spolupráci s průmyslem.

Cílem Hi-Beams je výrazně zvyšovat efektivitu práce nástroje v procesech zákazníků z rozličných oborů a ambicí stát se dlouhodobým partnerem pro inovační činnosti a technologický rozvoj v oblasti přípravy a údržby průmyslových nástrojů.

„Využíváme technologie laserového pulsního kování (Laser Shock Peening, LSP), laserového texturování (Laser Surface Texturing, LST), ale i specifické kombinace s dalšími technologiemi laserového zpracování a konvenčních úprav povrchu, “ říká jednatel společnosti Ing. Petr Mrkos, MBA a upřesňuje: „rozsah materiálů, na které lze metody použít, zahrnuje oceli, slinuté karbidy, neželezné kovy a jejich slitiny, plasty, sklo, cermety a řeznou keramiku“. V kombinaci s vhodným PVD povlakem je možné dosáhnout výrazného pokroku a inovace v celé řadě průmyslových oblastí.

Ing. Jan Brajer, Ph.D., Vedoucí oddělení průmyslových aplikací laserů v centru HiLASE a zároveň i Technický garant Hi-Beams dodává: „Tyto technologie budou využívány zejména pro opracování nástrojů pro kování, tváření, lisování, obrábění, tlakové lití, ale nejen na ně, máme v plánu dokončování součástí pro nejrůznější odvětví. Hlavním cílem aplikovaných technologií je zvyšování životnosti a účinnosti.“

Hi-Beams logo
Hi-Beams tak přichází se zajímavou nabídkou a uplatněním služeb v různých odvětvích průmyslu jako jsou například automotive, strojírenství a aerospace. Nabídka služeb je zajímavá pro výrobní společnosti a firmy, kde je kladen důraz na ekonomické a hlavně efektivní využívání, přípravy a údržby nástrojů.

Více informací o Hi-Beams naleznete na www.hi-beams.cz