Časopis Automa: špičkové lasery z Centra HiLASE pro využití v průmyslu

Příběh Centra HiLASE se v médiích objevil jako příklad toho, jak propojit výzkum s praktickými vědeckými aplikacemi. V článku uveřejněném v časopise pro automatizační techniku, Automa (č.03/2021) se mimo jiné dočtete, k čemu se používají zdejší vysoce výkonné pulzní lasery s výstižnými názvy Bivoj a PERLA (PERfect LAser). Tyto lasery jsou totiž pefektními nástroji pro řadu průmyslových aplikací, např. pro

  • mikroobrábění a vytváření funkčních povrchů (např. samočistících, korozivzdorných, hydrofobních aj.),
  • měření prahu poškození způsobeného laserem a s tím spojenou certifikaci optických součástí,
  • vytvrzování povrchů laserem (Laser Shock Peening).


Kromě toho Centrum HiLASE vyvíjí i zcela nové kompaktní lasery určené pro použití koncovými zákazníky v průmyslu a zabývá se také studiem nanomateriálů.

Pro podrobné informace a zajímavé souvislosti odkazujeme na celý článek.