Diodově čerpaný elektroopticky Q-spínaný kryogenní laser Tm:YAG pracující na vlnové délce 1,88 μm

Tým našich vědců (Venkatesan Jambunathan, Fangxin Yue, Ondřej Slezák, Petr Navrátil a Samuel Paul David) publikoval nový článek s názvem Diode-pumped, electro-optically Q-switched, cryogenic Tm:YAG laser operating at 1.88 μm v odborném časopise High Power Laser Science and Engineering.

V článku naleznete výsledky testování elektroopticky Q-spínaného laserového systému s aktivním prostředím Tm:YAG a Pockelsovou celou z fosforečnanu rubidno titaničitého (RTP).  “S představovaným prototypem laseru jsme v režimu Q-spínání dosáhli maximální výstupní energii 2.53 mJ v 650 ns pulsech při čerpacím výkonu diody 28 W. Při použití metody cavity dumping se povedlo výstupní puls zkrátit až na 18 ns při mírném snížení energie na 2,22 mJ. Věříme, že předkládáme první Q-spínaný laser Tm:YAG s těmito parametry emitující na vlnové délce 1,88 μm, a který je současně důležitým krokem k realizaci pulsního čerpání laserů Cr:ZnSe,” uváději autoři článku. V článku je dále řešena optimalizace čerpacího toku pomocí pulsního čerpání při maximalizaci uschovávané energie v laserové dutině. Zde si můžete přečíst celý článek.