Použití evolučního algoritmu pro optimalizaci obrábění

V procesu obrábění hraje vhodná volba parametrů obrábění zásadní roli při zajišťování kvality výrobků, minimalizaci nákladů na obrábění a zvyšování produktivity.

Náš kolega Sunil Pathak je spoluautorem článku, který byl nedávno publikován v časopise The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. Cílem článku je poukázat na výhody používání evolučních technik v různých konvenčních a pokročilých procesech obrábění. V článku je uveden přehled dosavadních studií zaměřených na dosažení požadovaných výstupů: minimální drsnosti povrchu, nejvyšší rychlosti redukce materiálu, nejnižších výrobních nákladů a nejkratší doby obráběcích procesů. Zároveň se článek zabývá různými pokusy o optimalizaci z hlediska měnících se parametrů, které ovlivňují výsledky.

Článek rovněž identifikoval několik trendů, které se používají v procesu optimalizace. Chcete-li si přečíst všechny závěry a celý článek: “Use of evolutionary algorithm for optimisation of machining parameters”, klikněte zde.