Vliv laserového zpevňování s ochranným povlakem a bez něj na mezikrystalovou korozi senzibilizovaného AA5083 Odborný článek

Náš kolega Jan Kaufman zkoumal vliv laserového vyklepávání (LSP – laser shock peening) s ochranným povlakem a bez něj na mezikrystalovou korozi senzibilizovaného AA5083. Jeho výsledky byly publikovány v časopise Corrosion Science (svazek 194).

Slitiny hliníku řady 5xxx bohaté na Mg jsou svařitelné materiály s vysokým poměrem pevnosti a hmotnosti a vynikající obecnou odolností proti korozi. Jako takové jsou velmi oblíbené v námořním průmyslu, kde umožňují stavbu lehčích, rychlejších a úspornějších lodí. I přes jejich dobrou počáteční korozní odolnost bylo zjištěno, že slitiny obsahující více než 3,5 % Mg mohou při dlouhodobém vystavení zvýšené teplotě ( 50 °C) svou odolnost ztrácet.

Studie ukázala, že metoda LSP bez ochranného povlaku, zejména pod vodou, má pozitivní vliv na potlačení mezikrystalové koroze u senzibilizovaného AA5083. Mohla by tedy být slibnou technikou v boji proti mezikrystalovému koroznímu praskání v námořním průmyslu.

Pro bližší informace se podívejte na celý článek.