Spektrální rozšíření a perspektiva komprese Yb:YAG tenkodiskových laserových pulzů při nelineární generaci druhé harmonické frekvence v BBO krystalu s časovým zpožděním a náklonem čela pulzu Odborný článek

Martin Duda ve spolupráci s dalšími kolegy z centra HiLASE, Ondřejem Novákem, Martinem Cimrmanem, Jaroslavem Huynhem, Martinem Smržem a Tomášem Mockem, publikoval hned na začátku roku 2022 článek v časopise Optics Continuum. Článek se zabývá tématem Spektrálního rozšíření a perspektivou komprese Yb:YAG tenkodiskových laserových pulzů při nelineární generaci druhé harmonické frekvence v BBO krystalu s časovým zpožděním a náklonem čela pulzu.

Komprese pulzů generací druhé harmonické frekvence v nelineárním optickém krystalu typu II, která je řízená časovým zpožděním rychlejšího vstupního pulzu, není u Yb:YAG laserů s vysokým středním výkonem a s vlnovou délkou 1030 nm běžná. Důvodem je, že ke generaci je potřeba používat krystaly ze skupiny borátů, které mají vynikající tepelné vlastnosti, ale poměr rychlostí světla interagujících pulzů v nich není optimální a nelze dosáhnout účinné komprese. V tomto článku se autorům podařilo změnit efektivní rychlosti interagujících pulzů pomocí náklonu jejich energetických čel na difrakční mřížce. Nakloněné pulzy pak byly zobrazené do krystalů BBO, ve kterých docházelo ke generaci druhé harmonické frekvence. Když byly energie pulzů a jejich vzájemné zpoždění na vhodných hodnotách, naměřili autoři výrazné rozšíření spektra z 1 nm do 4,5 nm s účinností 20 %. Takto široké spektrum umožňuje, aby byly pulzy zkráceny z původních 1,7 ps až na délku 0,1 ps. Tyto výsledky se dobře shodují s numerickými simulacemi a otevírají cestu k novým aplikacím Yb:YAG tenkodiskových laserů s vysokým průměrným výkonem do režimu femtosekund.

Celý článek.