V Centru HiLASE se odehrálo školení pro Laser Safety Officers

Ve dnech 23. – 25. března proběhlo v Centru HiLASE další školení pro Laser Safety Officers (neboli referenty bezpečnosti laserových zařízení). Tento kurz, vedený lektorkou laserové bezpečnosti Centra HiLASE Helenou Vohníkovou, provedl účastníky všemi informacemi potřebnými k zastávání této role. Témata zahrnovala mimo jiné výpočty hodnot ozáření laserem, klasifikace laserů, výběr osobních ochranných prostředků, nebo praktickou část v laboratoři.

Pokud i vaše pracovní náplň vyžaduje certifikaci Laser Safety Officer, školení pro referenty laserové bezpečnosti se v Centru HiLASE bude opět konat 21. – 23. září 2022.