Zvýšení únavové životnosti aditivně vyráběné nerezové oceli 316l pomocí LSP s využitím laserového systému DPSS Odborný článek

Výzkumný tým Centra HiLASE ve složení Sanin Zulić, Danijela Rostohar, Jan Kaufman, Sunil Pathak, Marek Böhm, Jan Brajer a Tomáš Mocek, spolu s kolegou z Fyzikálního ústavu AV ČR Jaromírem Kopečkem, nedávno publikoval článek v odborném časopise Surface Engineering. Jejich studie se zabývala zvýšením únavové životnosti aditivně vyráběné nerezové oceli 316l pomocí LSP s využitím laserového systému DPSS.

Celý článek si můžete přečíst zde.

research paper

Cílem této studie je prozkoumat únavovou životnost aditivně vyráběné (AM) nerezové oceli 316L v procesu laserového vyklepávání (LSP). Na AM vzorcích bylo zkoumáno únavové chování vzorků v podobě, v jaké byly vyrobeny, a vzorků zpevněných LSP. Jako nástroj pro aplikaci LSP byl použit nový laserový systém s diodovým čerpáním. Operace LSP byla provedena pod dvěma různými vrstvami z různých materiálů, tj. vinylovou páskou a hliníkovou páskou. Charakterizace byla provedena za účelem analýzy zbytkových napětí pomocí procesu vrtání otvorů a čtyřbodového ohýbače. U vzorků opracovaných LSP bylo pozorováno výrazné zlepšení zbytkových napětí v tlaku a únavové životnosti. Takové zlepšení zbytkových napětí a únavové životnosti může otevřít cestu k aplikaci diodově čerpaných laserů pro využití LSP.

Výzkum byl podpořen programem European Union’s Horizon 2020 (grant č. 739573); Evropským strukturálním a investičním fondem a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (projekt Mezinárodní mobilita MSCA-IF IV FZU-CZ.02.2.69/0.0/0.0/20_079/0017754); Evropskými strukturálními a investičními fondy, Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání [grant č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_006/ 0000674].