Soutěž LIDT Challenge má svého vítěze

První ročník soutěže Centra HiLASE Laser Induced Damage Threshold Challenge zná svého vítěze! V certifikované LIDT laboratoři centra HiLASE jsme testovali vzorky zrcadel s vysoce reflexním dielektrickým povlakem. V konkurenci 10 testovaných komponent nejlépe obstál vzorek Laseroptik s hodnotou 0,4 J/cm2. Zástupce společnosti Laseroptik převzal ocenění ve středu 27. dubna během slavnostního ceremoniálu na veletrhu Laser World of Photonics v Mnichově.

Vzorky zrcadel o průměru 2 palce byly testovány pulzy o délce 1ps a vlnové délce 343 nm, kruhovým, Gaussovým svazkem o průměru 1 mm v rovině dopadu. Testy byly prováděny v laboratoři při běžném okolním tlaku a teplotě, úhel dopadu byl 0° a cílový počet impulsů dosáhl 100 000. Testování proběhlo za využití přístroje od společnosti Olympus, LEXT 5100, který mimo jiné umožňuje snímání 2D a 3D snímků, HDR kontrast, 4K rozlišení, měření profile a měření drsnosti povrchů.

V Centru HiLASE poskytujeme nejmodernější testování materiálů a komponent na odolnost vůči laserovému záření za kontrolovaných podmínek. K dispozici je řada postupů LIDT založených na normě ISO řady 21254 nebo upravených podle konkrétních potřeb. Zavedli jsme systém řízení kvality pro testování materiálů na laserem indukovaný práh poškození a naše laboratoř LIDT získala CERTIFIKÁT ISO 9001. Pro více informací nás prosím kontaktujte na adrese solutions@hilase.cz.