Workshop projektu iQonic o technologiích spojování vysoce výkonných laserových krystalů s chladiči

Na začátku dubna 2022 se zástupci Centra HiLASE setkali se svými partnery z institutu Fraunhofer IOF, aby diskutovali o možnostech a výzvách technologií spojování vysoce výkonných laserových krystalů s chladiči.

Během bilaterálního workshopu iQonic v prostorách  institutu Fraunhofer v německé Jeně zkoumali využití platformy ficonTEC  CL1500 a diskových krystalů, které se vyrábějí např. v partnerské společnosti Filar OptoMaterials SRL. Přesné spojení krystalu s chladičem bez kontaminace a malá homogenní spojovací mezera jsou pro výkonnost vysoce výkonných diskových laserových systémů klíčové.

Partneři diskutovali o procesních postupech a datech, která se shromažďují v průběhu komplexního zpracování. Byly identifikovány zbývající problémy, které budou vyřešeny v následujících měsících projektu iQonic. Výstupy poslouží jako vzorky případových studií pro vyhodnocení v Centru HiLASE.

Spojování disku s chladičem je typickým krokem ve výrobním procesu, přičemž se zde generuje velké množství individualizovaných dat, která poskytují informace o stavu součástky (škrábance a rýhy, znečištění, jiné nepravidelnosti) a výsledku montážního procesu (např. geometrická přesnost spoje). Ačkoli tento proces ještě není propojen se sítí senzorů a middlewarem architektury iQonic, poskytuje raný příklad TRL3-4, jak lze spustit vývoj procesu, který bude převeden do architektury iQonic.