Tomáš Mocek převzal ocenění pro osobnost projektu Vizionáři 2021

Ve čtvrtek 5. května převzali po covidové pauze svá ocenění vítězové jedenáctého ročníku soutěže Vizionáři. Osobností projektu Vizionáři 2021 se stal Tomáš Mocek, vedoucí Centra HiLASE Fyzikálního ústavu AV ČR. Slavnostní ceremoniál proběhl v Caffesion Gallery na Střeleckém ostrově v Praze.

“Uděleného ocenění si nesmírně vážím a přijímám ho s pokorou jako člen týmu HiLASE. Mám velké štěstí být součástí tohoto kolektivního díla již od samého počátku. Beru to jako zadostiučinění, že se nám společně daří přenášet pokročilé laserové technologie do reálného prostředí firem a tím napomáháme rozvoji českého průmyslu. Právě to mě utvrzuje ve smysluplnosti naší cesty,” říká Tomáš Mocek.

Soutěž Vizionáři je projektem nevládního sdružení na podporu českého inovačního podnikání CzechInno.  Zaměřuje se na vyhledávání, oceňování a zviditelňování výjimečných inovačních počinů v českém podnikání a spolupráci aplikovaného výzkumu s praxí, které mají významný technologický, společenský anebo sociální přínos. Odborná porota, tvořená zástupci renomovaných organizací a společností, ocenila zejména environmentálně zaměřené inovace a ty, které reagují na společenský a ekonomický vývoj po nástupu pandemie.

Titul Vizionář 2021 získalo šest subjektů včetně laserového centra HiLASE a čestná uznání udělila odborná porota dále desíti inovativním počinům. Jejich celý přehled najdete zde.

“Hlavní smysl soutěže Vizionáři a obdobných aktivit vidím v tom, že může sloužit jako inspirace pro další odvážné lidi, kteří se nebojí vystoupit ze své komfortní zóny a mají ambici změnit svět k lepšímu přes inovace a disruptivní technologie. Měl jsem velkou radost ze všech projektů oceněných vizionářů, kteří se sešli na slavnostním předávání. Věřím na efekt sněhové koule, protože bez dostatečného množství takových průkopníků bude naše společnost stagnovat. Pro mě jsou inspirací osobnosti jako např. bratři Wrightové, Steve Jobs, Elon Musk nebo Martin Wichterle,” doplňuje Tomáš.

Na dotaz, jak se vidí Tomáš v roli vizionáře, odpověděl: “Nedokážu sám sebe hodnotit v roli vizionáře. Zatím se mi ale vždy osvědčil následující postup:

1) identifikace (velké) příležitosti,
2) okamžité zahájení prvních kroků,
3) připravenost na rychlé a nečekané změny.

Možná proto se řídím mottem ‚Implement today, perfect tomorrow‘. Agilnost, otevřenost a flexibilitu totiž považuji za základní principy pro úspěšnou realizaci jakékoli vizeProfesor Milan Zelený, jeden z nejrespektovanějších českých ekonomů, tento postup nazval ‚Strategie prvního kroku‘ a já se tím snažím řídit”.

O výsledcích soutěže jsme Vás informovali také tady.

Ke stažení