Dr. Sunil Pathak bude přednášet keynote prezentaci na konferenci i-smart 2022 Laser Shock Peening: Improving Quality of Metallic Parts

Srdečně vás zveme na druhý ročník Mezinárodní konference o udržitelných materiálech, výrobě a obnovitelných technologiích (i-SMaRT). Připojte se na online přednášku našeho kolegy Dr. Sunila Pathaka: “Laser shock peening: Zlepšování kvality kovových součástí”.

KDY: 26. května 2022 | 10:30 GMT+2
REGISTRACE: www.ismartconference.in/registration

Abstrakt:

Laser Shock Peening (LSP, česky také laserové vyklepávání) je jednou z nejnadějnějších metod následného zpracování pro zlepšení integrity povrchu (bez výrazného zhoršení kvality) tím, že se do povrchu materiálu vnáší tlakové zbytkové napětí plastickou deformací vysokotlakými rázovými vlnami. LSP umožňuje vyvinout velké množství hlubokých tlakových napětí (běžně až několik mm), což následně vede ke zvýšení odolnosti materiálů proti poruchám. Mezi běžné poruchy, kterým LSP zabraňuje, patří únava a šíření trhlin v důsledku koroze pod napětím. Tato práce bude zaměřena na prezentaci některých výsledků LSP na reálných strojírenských aplikacích, jako jsou nástrojové zápustky, jaderné elektrárny a aditivně vyráběné díly. Tato práce také ukáže schopnost LSP přenášet zbytková napětí do různých typů materiálů a zlepšovat jejich únavovou životnost.

ISMART 2022 - Sunil Pathak

Mezinárodní konference o udržitelných materiálech, výrobě a obnovitelných technologiích (i-SMaRT) je každoroční mezinárodní akademická konference. Druhý ročník, i-SMaRT 2022, pořádá Katedra strojírenství Federálního institutu vědy a techniky ve spolupráci s King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB) v Thajsku a koná se od 25. května do 27. května 2022 ve Federálním institutu vědy a techniky (FISAT)® v indické Kérale.

i-SMaRT se snaží poskytovat fórum pro vysoce kvalitní vědecké články a podporovat rychlou komunikaci mezi výzkumnými pracovníky, vědci a inženýry v oblasti strojírenství. Konference také nabízí velké množství přednášek od renomovaných řečníků z různých částí světa. Usnadní navazování kontaktů, spolupráci a výměnu názorů s významnými experty v oboru.

Přečtěte si více o práci Sunila Pathaka:

Zajímá vás LSP? Přečtěte si více o tom, co v Centru HiLASE nabízíme!