Studenti technického lycea SPŠE Plzeň navštívili Centrum HiLASE

Centrum HiLASE v pondělí 13. června navštívili studenti technického lycea SPŠE Plzeň. Kromě přednášky o laserech a jejich aplikacích na ně tentokrát čekala i návštěva laserových laboratoří. Studenti se zaměřením na kybernetiku a elektrotechniku se zajímali především o praktické uplatnění laserů ve skutečném světě. Náš nejsilnější laser s přiléhavým názvem Bivoj přitom využíváme například k testování odolnosti optických součástí nebo k laserovému vyklepávání, jež pomáhá zvyšovat odolnost silně namáhaných kovových součástí v letalech či turbínách.

Centrum HiLASE dlouhodobě usiluje o zapojení mladých lidí do vědy. Pro nadané studenty pravidelně pořádáme například oblíbenou soutěž Talentová akademie, kterou spustíme ve druhé polovině června.