Centrum HiLASE na 7. mezinárodní škole zabývající se lasery v materiálových vědách (SLIMS)

Několik vědců z týmu vědeckých aplikací laserů (SLA) Centra HiLASE, Prof. Nadezhda Bulgakova, Dr. Martin Zukerstein, Dr. Oleksandr Gatsa a doktorand Ghassan Aber, se zúčastní 7. mezinárodní školy zabývající se lasery v materiálových vědách (SLIMS), která se bude konat 3. – 9. července 2022 na ostrově San Servolo v italských Benátkách. Škola je adresována pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky pracující v oblasti interakcí laseru s materiály. Spolorganizátory SLIMS jsou profesoři Anna Paola Caricato (Itálie), Wolfgang Kautek (Rakousko), Leonid V. Zhigilei (USA) a Paolo M. Ossi (Itálie). Patnáct předních světových vědců z Rakouska, České republiky, Francie, Německa, Itálie, Japonska, Rumunska, Španělska a USA bude přednášet studentům SLIMS o principech interakce laseru s materiály, zároveň s tím budou studenty seznamovat s nejnovějšími poznatky a se současným stavem techniky v oblasti laserového zpracování materiálů. Přednášející z České republiky je prof. Nadezhda Bulgakova, která se zaměří na fyzikální a výpočetní aspekty modelování kontinua interakce laser-hmota v režimech krátkých a ultrakrátkých pulzů.

Všichni studenti SLIMS si připraví postery a krátké prezentace, které se pak následně budou během týdne probírat a diskutovat. Přednášející pak působí jako komise rozhodčích, která hodnotí kvalitu posteru, kvalitu vědecké obhajoby posteru během poster sessions a kvalitu ústní prezentace každého studenta. Na základě výsledků hodnocení budou na cenu Rogera Kellyho vybráni tři vítězové nejlepších posterů ve dvou kategoriích, Young Researchers (první a druhý ročník PhD.) a Vycházející hvězdy (třetí ročník PhD a Post-doc). Ocenění je pojmenováno po Rogeru Kellym, který se zasloužil o mimořádný přínos v oblasti interakce laser-hmota a věnoval velkou pozornost výchově studentů a mladých vědců. Slavnostní předání cen se uskuteční během ukončení školy 9. července.