ReMade@ARI – hub pro výzkum materiálů

Plán Evropské unie (EU) pro cirkulární ekonomiku vychází z předpokladu, že až 80 % dopadu výrobku na životní prostředí je určeno ve fázi návrhu. S cílem podpořit komplexní přístup k udržitelné výrobě a výrobkům bude brzy zahájen projekt evropské výzkumné infrastruktury ReMade@ARI: zavazuje se, že na bezprecedentní úrovni podpoří vývoj inovativních, udržitelných materiálů pro klíčové komponenty v nejrůznějších odvětvích, jako jsou elektronika, baterie, vozidla, stavebnictví, obaly, plasty, textil a potraviny.

Za tímto účelem má být využit potenciál více než 40 analytických výzkumných infrastruktur po celé Evropě, mezi něž patří i Centrum HiLASE (které je součástí Fyzikálního ústavu AVČR). Projekt ReMade@ARI bude zahájen 1. září 2022 pod koordinací Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR).

Jsme potěšeni, že můžeme být součástí tohoto celoevropského konsorcia analytických výzkumných infrastruktur, které je průkopníkem podpůrného centra pro materiálový výzkum, jež usnadňuje postupnou změnu směrem k cirkulární ekonomice.

Centrum HiLASE poskytne přístup k naší laserové infrastruktuře zaměřené na vývoj nových materiálů a zajistí školicí program pro výzkumné pracovníky a vývojáře z průmyslu v této nově vznikající oblasti.

– Tomáš Mocek, vedoucí Centra HiLASE

Více o ReMade@ARI se dozvíte v anglické verzi této tiskové zprávy.