Jan Kaufman získal druhé místo na konferenci ICSP

Jsme pyšní na to, že náš kolega Jan Kaufman získal na 14. ročníku mezinárodní konference o zpevňování povrchu (ICSP-14), kterou pořádá Politecnico di Milano (4. – 7. září 2022), ocenění za 2.místo v soutěži o nejlepší studentskou práci a prezentaci.

Práce se zabývala tématem Laser Shock Peening to enhance stress corrosion cracking and corrosion fatigue resistance in marine aluminium alloys. Porota ocenila jak kvalitu práce samotné, tak kvalitu ústní prezentace.

Chcete-li se dozvědět více o metodě Laser Shock Peening (laserového vyklepávání či zpevňování povrchu), podívejte se na naše LSP služby, WHITE PAPER nebo publikace.