Představitelé Centra HiLASE absolvovali krátkodobou stáž v technologickém centru ALPhANOV v Bordeaux

V průběhu minulého týdne proběhla návštěva zástupců Centra HiLASE v technologickém centru ALPhANOV ve francouzském v Bordeaux. Společný máme nejen zájem o lasery, optiku, laserové technologie, zdroje a komponenty, ale i cíl, kdy se snažíme podpořit inovace prostřednictvím spolupráce mezi výzkumem a průmyslem.

Alphanov

Návštěva měla charakter intenzivní krátkodobé stáže, přičemž jejím cílem bylo seznámit se se strategickým řízením a procesy ve společnosti ALPhANOV. Oboustranným přínosem byla otevřená diskuse o přístupu a způsobu sdílení zkušeností např. v oblasti řízení projektů, transferu technologií, řízení kvality a strategického řízení, budování regionálního ekosystému a řízení oborového klastu v příslušné oblasti. V rámci programu byly zahrnuty také praktické ukázky technologií a aplikací v laboratořích ALPhANOV.

Program stáže, která probíhala v termínu 17. – 20. říjen 2022, byl nabitý nejen zajímavými informacemi, diskusemi ale i školeními od vybraných odborníků, managementu i ředitele spol. ALPhANOV (Benoit APPERT-COLLIN).

Na základě toho následovala diskuse o potenciální spolupráci a společném zapojení Centra HiLASE a ALPhANOV do evropských projektů. Jako nejzajímavější témata byla identifikována elektromobilita, udržitelná & zelená ekonomika, mikroobrábění a generace záření sekundárními zdroji. Tato témata budou dále rozpracována v rámci jednotlivých týmů HiLASE a ALPhANOV s cílem přípravy společných projektových žádostí v rámci programu Horizon Europe.