Centrum HiLASE na multioborové konferenci LASER62

Ve dnech 9. – 11. listopadu se zástupci Centra HiLASE, v čele s jeho vedoucím, Tomášem Mockem, zúčastnili multioborové konference LASER62 v Lednici na Moravě. I tento (již jedenáctý) ročník konference LASER byl pořádán Centrem HiLASE (které je součástí Fyzikálního ústavu AVČR) a Ústavem přístrojové techniky AVČR.

V průběhu konference měli účastníci příležitost sdílet své zkušenosti, dozvědět se o úspěších kolegů z oboru a navázat nové spolupráce. Konference se skládala ze sedmi cyklů přednášek, poster session a večerního doprovodného programu (například ve formě degustace kávy, představení Úžasného divadla fyziky, či stand-up komedie).

Centrum HiLASE do programu přispělo následujícími přednáškami:

  • Vysokovýkonné pulzní lasery a jejich přínos pro špičkové průmyslové aplikace – Martin Smrž (vedoucí oddělení Vývoj pokročilých laserů a vedoucí týmu Tenkodiskové lasery)
  • Technologie LSP využitá pro energetiku – Jan Brajer (vedoucí oddělení Průmyslové aplikace laserů)
  • Produktivní mikro/nanostrukturování – od funkcionalizace skla a elektrod k antibakteriálním povrchům a modifikaci frikce – Petr Hauschwitz (vedoucí týmu LMM a postdoktorand)
  • Práh poškození způsobeného laserem na vlnové délce 343 nm – výzva 2022 – Jan Vanda (zástupce vedoucího oddělení Průmyslové aplikace laserů a vedoucí týmu LIDT)
  • Optimalizace designu pohlcovače laserového svazku pomocí MKO – Helena Picmausová (konstruktér – výpočtář)
  • Strukturální barvy a hologramy – Ivan Tarant (Ph. D. student, LMM)
  • Interferenční obráběcí hlava – Martin Procházka (podpůrný pracovník pro vědu a výzkum)

Kromě těchto příspěvků několik HiLASIÁNŮ prezentovalo svou práci na poster session během čtvrtečního odpoledne: Ondřej Denk, Martin Mydlář, Václav Němec a Radek Pobořil. Bezmála dvě desítky členů vědeckého i technického týmu se za Centrum HiLASE navíc konference zúčastnily pasivně.