První setkání partnerů programu MERIT

V úterý 28. února 2023 se uskutečnilo první setkání partnerů programu MERIT (Mobility Programme for Excellence in Research, Innovation and Technology). Meetingu v ELI Beamlines Facility se zúčastnili zástupci 51 českých i zahraničních partnerů, mezi něž patří i Centrum HiLASE, které je jednou z patnácti výzkumných organizací zapojených do projektu.

Celodenní program setkání zahrnoval několik prezentací zaměřených na to, jak do středočeského kraje přivést experty z oblastí laserových technologií, biotechnologie a biomedicíny, kosmických technologií, udržitelné energie a materiálů či odborníky na digitalizaci.

MERIT je programem Středočeského inovačního centra spuštěným na začátku roku 2023, jehož cílem je do středočeského kraje přinést zkušenosti ze zahraničí a nabízet rovné příležitosti. Toho bude dosaženo pomocí stáží pro 30 talentovaných postdoktorandů z celého světa v institucích a firmách středočeského kraje.

Setkání bylo zdokumentováno v reportáži PrahaTV.

Foto: Středočeské inovační centrum