Setkejte se s námi na workshopu Czech Austrian Photonics

Ve středu 19. dubna se můžete s business development manažerkou Centra HiLASE, Martinou Řehákovou, setkat na workshopu Czech Austrian Photonics ve Velkých Pavlovicích. Kontaktujte ji a popovídejte si o naší specializaci i možné spolupráci!

Akce je organizována Českým optickým klastrem a Photonics Austria a jejím cílem je podpořit konverzaci mezi českou a rakouskou odbornou komunitou v této oblasti a vybídnout ke spolupráci. Workshop se skládá z prezentací obou klastrů a jejich členů, ale také sdílení nejnovějších výsledků a možností spolupráce.