Lukáš Masopust reprezentoval Centrum HiLASE na workshopu SYNERGIES OPEN 3

27. dubna se náš kolega Lukáš Masopust, Zástupce vedoucího Centra HiLASE a Vedoucí oddělení Řízení projektů, zúčastnil setkání českých stakeholderů a Evropské komise  k problematice synergií Horizontu Evropa / přímo řízených programů EU s fondy kohezní politiky a národními programy v oblasti výzkumu a inovací, SYNERGIES OPEN 3.

Jeho přednáška na téma HiLASE Centre of Excellence jako příklad synergetického projektu kombinujího financování z Horizontu 2020 a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byla součástí bloku SYNERGIES FROM THE PERSPECTIVE OF THE CZECH RESEARCH AND INNOVATION BENEFICIARIES.Lukáš Masopust - Synergies

Akce byla organizována Technologickým centrem Praha ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Technologickou agenturou České republiky a Českou asociací manažerů a administrátorů ve výzkumu.

Synergie ve financování výzkumu a inovací v Evropě byly jednou z priorit českého předsednictví v Radě EU (CZ PRES) v druhé polovině roku 2022. Výsledkem předsednictví byla konference věnovaná tomuto tématu, Pražská deklarace, kterou schválily všechny členské státy. Během CZ PRES představila Evropská komise Oznámení Komise o synergiích mezi programy Horizont Evropa a EFRR.

Cílem setkání bylo představit novinky a pokrok v oblasti synergií z předsednictví, a to jak z domácího pohledu ČR, tak z pohledu Evropské komise. Dále proběhne diskuse o dalších pragmatických krocích vyplývajících z Pražské deklarace.