“Green” Fluorescent–Plasmonic Carbon-Based Nanocomposites with Controlled Performance for Mild Laser Hyperthermia ODBORNÝ ČLÁNEK | Photonics

Yury V. Ryabchikov, senior researcher v oblasti Mid-IR a bioaplikací Centra HiLASE, publikoval nový odborný článek ve spolupráci s Alexanderem Zaderkem z kyjevské Taras Shevchenko National University. Studie s názvem “Green” Fluorescent–Plasmonic Carbon-Based Nanocomposites with Controlled Performance for Mild Laser Hyperthermia vyšla v odborném médiu Photonics.

Fluorescenční uhlíkové nanočástice jsou slibným materiálem pro aplikaci v oblastech biofotoniky, senzoriky a optické nanotermometrie. Tato studie se zabývá syntézou multimodálních uhlíkovo-kovových nanokompozitů za pomocí “zeleného“ laseru za účelem rozšíření multimodálních aplikací.

Přečtěte si celý článek.

Podívejte se na další nejnovější články oddělení Vědecké aplikace laserů: