Compact optical hyperspectral camera FREYA for CubeSat missions FREYA Hyperspec | Hyperspektrální kamera

Centrum HiLASE je jedním z řešitelů nového projektu zaměřeného na vývoj pokročilých optických systému pro použití ve stratosféře a vesmíru. Od března 2023 startuje projekt s akronymem FREYA Hyperspec.

V rámci tohoto projektu bude vyvinuta kompaktní širokospektrální kamera, která je světovým unikátem s širokým aplikačním potenciálem. Kamera bude schopna současně snímat velký počet úzkých spektrálních emisních pásem vznikajících při průchodu meziplanetární hmoty, kosmického smetí či dalších materiálů atmosférou.  Tato kamera je vyvíjena pro použití ve vesmírném prostředí, tedy na oběžné dráze nad 300 km, a musí splňovat náročné požadavky nehostinného prostředí. Vývoj kamery je spjat s několika plánovanými CubeSat misemi, jako jsou SLAVIA, FACIS, S-CUBE.

Projekt je financován z programu Národní centrum kompetence pro letectví a kosmonautiku (NCK NaCCAS).
Číslo podprojektu: T002000009/07.

NaCCAS bylo ustanoveno za účelem koncentrace a efektivního využití VaV kapacit zapojených špičkových výzkumných organizací a inovativních podniků působících v progresivním high-tech odvětví letectví a kosmonautiky. Je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu Národní Centra kompetence.

Dalšími partnery projektu jsou Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. (hlavní řešitel), evolving systems consulting s.r.o a Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s.