Short-wave infrared high power laser for long-distance satellite communication based on a compact laser system using Ho:YAG thin disk emitting in the 2.1 um wavelength region

V srpnu 2022 Centrum HiLASE zahájilo spolupráci na novém projektu, jehož hlavním řešitelem je firma Crytur. Na projektu Short-wave infrared high power laser for long-distance satellite communication based on a compact laser system using Ho:YAG thin disk emitting in the 2.1 um wavelength region se rovněž podílí ČVUT, konkrétně Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská a Fakulta elektrotechnická. Plnění probíhá pod platformou ESA Open Space Innovation Platform (OSIP).

Role Centra HiLASE v tomto projektu s dobou trvání 18 měsíců spočívá ve vývoji vhodného demonstračního (tenkodiskového) laseru pro testování přenosu informace na vlnové délce 2um v reálném prostředí. Centrum tak navazuje na současnou spolupráci s firmou Crytur v oblasti vývoje komponent pro diskové lasery, tentokrát již s konkrétní aplikací.

Mimo to se Centrum HiLASE bude podílet i na přípravě optické části měřící aparatury a jeho zástupci se zúčastní měření parametrů přenosu svazku.