Generace druhé harmonické frekvence na laseru Bivoj 10 J

Tým vědců ze skupiny Bivoj, vedený Dr. Martinem Divokým, a Dr. Jonathan Phillips z STFC úspěšně provedli konverzi vysokoenergetického záření laserového systému Bivoj 10 J do druhé harmonické frekvence (515 nm) pomocí nelineárního krystalu LBO. Konverze byla provedena pro vstupní záření s vlnovou délkou 1030 nm a energií 5,9 J při opakovací frekvenci 10 Hz. Apertura LBO krystalu byla 25 mm a délka 13 mm. Obrázek ke stažení ukazuje dlouhodobou energetickou stabilitu vstupního (červená čára) a konvertovaného záření (zelená čára). Po dobu experimentu trvajícího přes 110 minut byla konverze mimořádně stabilní, kdy RMS energetické stability bylo kolem 0,8%.

V budoucnu se plánuje konverze do třetí harmonické frekvence a rozšíření distribučního systému pro laserové svazky tak, aby druhá harmonická frekvence mohla být přivedena i do aplikačních laboratoří. Tím se výrazně rozšíří spektrum experimentů, které mohou uživatelé laseru provádět.

Druhá harmonická frekvence by měla být uživatelům k dispozici od roku 2020 a experimenty mohou zahrnovat zpracování materiálů s vysokou energií a touto vlnovou délkou. Celá řada materiálů má výrazně větší absorpci laserového záření o vlnové délce 515 nm a to nám dovolí efektivně zpracovávat neželezné kovy jako je například měď nebo hliník. Stejně tak tato vlnová délka je velmi málo absorbována vodou, proto s tímto laserovým zdrojem můžeme provádět i experimenty pod vodní hladinou. Neméně zajímavou aplikací je i možnost testování optických komponent v této stále se rozšiřující oblasti využití zelených laserů.