Vytvoření ultrahydrofóbních funkčních povrchů laserem

Vědcům v Centru HiLASE se podařilo úspěšně navrhnout a laserem vytvořit funkční struktury za účelem změny smáčivost povrchu vodou. U opracovaného povrchu se podařilo dosáhnout tzn. ultrahydrofóbních vlastností – tj. statický kontaktní úhel pro vodní kapku přesahující 180° s úhlem skluzu 5°.

Více informací naleznete zde.