Centrum HiLASE na jarním setkání Evropské společnosti pro výzkum materiálů Nadezhda Bulgakova | SLA

Vedoucí oddělení SLA, Nadezhda Bulgakova, se ve dnech 31. května – 3. června 2022 zúčastnila jarního setkání Evropské společnosti pro výzkum materiálů (E-MRS) 2022, které se letos konalo formou virtuální konference.

E-MRS se tradičně skládá z paralelních sympozií s pozvanými řečníky, ústních prezentací a posterových prezentací. E-MRS je zaměřeno na mezinárodní diskusi o nejnovějším pokroku v oblasti materiálové vědy. Vysoce kvalitní vědecký program se zabýval různými tématy organizovanými do 21 sympozií uspořádaných do 5 klastrů pokrývajících oblasti nanoelektronických materiálů a zařízení; energetické materiály; funkční materiály; metody; biomateriály. Prof. Nadezhda Bulgakova přednesla zvanou přednášku v rámci sympózia Q: „Základní a aplikační výzkum interakcí laseru a materiálů“.

Více o jarním zasedání Evropské společnosti pro výzkum materiálů (E-MRS) 2022: https://www.european-mrs.com/meetings/2022-spring-meeting-0

Název přednášky:
„Ultrarychlá interakce laseru s křemíkem: Kritické hodnocení excitovaných procesů prostřednictvím srovnání teoretických modelů s experimentem“
Autoři: N. M. Bulgakova, T.J.-Y. Derrien, A.V. Bulgakov

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-150382178-1');