Centrum HiLASE na konferenci Multiscale Materials Modeling

Vědci z centra HiLASE, Dr. Thibault J.-Y. Derrien a MSc. Kryštof Hlinomaz ze skupiny Ultrafast Photonics (Oddělení vědeckých laserových aplikací) se zúčastnili konference  Multiscale Materials Modeling 2022, která se konala v Baltimoru (Spojené státy americké) v termínu od 3. do 7. října.

Dr. T. J.-Y. Derrien prezentoval příspěvek na téma modifikace pásové struktury pevných látek při excitaci intenzivním laserovým světlem. Ing. K. Hlinomaz přednesl příspěvek o hydrodynamickém popisu pohybu molybdenového filmu po ozáření femtosekundovým laserovým pulsem. Tento popis byl vytvořen ve spolupráci s partnery z projektu Marie Curie RISE ATLANTIC č. 823897.

Tyto práce byly realizovány za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu České republiky (projekt BIATRI: č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000445).