Delegace estonských start-upů v Centru HiLASE

Ve čtvrtek 8. června Centrum HiLASE navštívila delegace estonských start-upů organizovaná CzechInvestem.

S návštěvou se setkal Sanin Zulic, International Business Development Manager Centra, a podělil se s nimi o naše aktivity a zkušenosti s vývojem technologií. Součástí návštěvy byla i exkurze v experimentální hale, ve které je aplikována technologie Laser Shock Peening (LSP). Ta zahrnovala, kromě prohlídky samotných LSP buněk, i například ukázku vzorků, na něž byla technologie aplikována.