Delegace z Jižní Koreji navštívila Centrum HiLASE

24. srpna navštívila Centrum HiLASE delegace z Jižní Koreji, aby navázala mezinárodní spolupráci v oblasti vývoje laserů a laserového zpracování materiálů.

Po úvodním slovu vedoucího HiLASE (Dr. Tomáš Mocek) představili své aktivity hosté Prof. Joohan Kim (Seoul National University of Science and Technology, SeoulTech) a Prof. Sung-Hak Cho (Korea Institute of Machinery & Materials, KIMM). Poté se seznámili s činností business development týmu (prezentoval Mgr. Sanin Zulić), Oddělení vědeckých laserových aplikací (prof. Bulgakova), jeho teoretickou podpůrnou činností (prezentoval Dr. Thibault Derrien) a Oddělení průmyslových laserových aplikací (prezentoval Dr. Petr Hauschwitz).

Návštěva byla přínosná a slibná pro rozvoj vědeckých a průmyslových partnerství v oblasti vývoje mikroelektroniky, a to jak na úrovni teorie, tak na úrovni vývoje laserových systémů.

Z leva: Dr. Yoann Levy, Dr. Inam Mirza, Dr. Thibault J.-Y. Derrien, Prof. Nadezhda M. Bulgakova, Prof. Sung-Hak Cho, Dr. Tomáš Mocek, Prof. Joohan Kim, Dr. Petr Hauschwitz, and MSc. Sanin Zulić