Den s lasery a fotonikou inspiroval desítky studentů

V pondělí 10. června 2024 se na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI) pod záštitou Katedry laserové fyziky a fotoniky konal Den s lasery a fotonikou – jedinečná akce plná přednášek, diskuzí a exkurzí pro studenty středních škol a bakalářských oborů. Cílem bylo představit práci laserových vědců nové generaci a nadchnout je pro studium a práci v tomto oboru.

Na programu byly mimo jiné přednášky Tomáše Mocka (vedoucího Centra HiLASE) na téma Příběh HiLASE a Petra Hauschwitze (vedoucího týmu Laserové mikroobrábění) s názvem Lasery napodobujeme přírodu. Během panelové diskuze jim studenti mohli položit své dotazy. Dalšími přednášejícími na akci byli Helena Jelínková (FJFI) s prezentací Pevnolátkové lasery na FJFI a jejich reálné aplikace, Pavel Bakule (ELI Beamlines) s ELI Beamlines – na hranici možného, Filip Křížek (FZU) na téma Z čeho postavit kvantový počítač a Jana Jágerská, která představila vědeckou práci v zahraničí v přednášce Skrz integrovanú fotoniku do nórského Tromso.

Akce se zúčastnil rovněž Martin Divoký (vedoucí týmu Vysokoenergetické deskové lasery), který studenty nadchl pro studium laserů na stánku Centra v rámci obědové pauzy a zastřešoval následnou exkurzi laserového centra. Během té se prospektivní laseroví vědci dozvěděli více o centru a jeho zaměření. Skrze okno s Martinem Divokým nahlédli do laserových laboratoří a v doprovodu Petra Hauschwitze (LMM) a Jana Šmause (LSP – Laser Shock Peening) navštívili naše experimentální haly.

Děkujeme FJFI, že jsme se mohli podílet na této unikátní akci a předat naše nadšení pro vědu nové generaci budoucích vědců!

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-150382178-1');