Handbook of Laser Micro- and Nano-Engineering

Naši kolegové, Dr. Yoann Levy a prof. Nadezhda Bulgakova, patří mezi přední odborníky, kteří se podíleli na vzniku příručky Laser Micro- and Nano-Engineering, již právě vydalo nakladatelství Springer. Jde o vůbec první knihu pokrývající základy i nejmodernější aplikace dynamických a rychle se rozvíjejících technik využívajících lasery k vytváření mikro a nanostruktur.

Nedávný pokrok v oblasti laserů generujíchích ultrakrátké pulzy přinesl nové možnosti v oblasti laserového opracovávání různorodých materiálu díky velmi vysoké přesnosti laserového mikro- a nanoobrábění.

Tato kniha poskytuje komplexní přehled o celé oblasti laserového mikro a nanozpracovávání materiálů. Kromě podrobného seznámení s jednotlivými technikami laserového obrábění nabízí také úvod do problematiky interakce laseru s hmotou, optiky, vybavení, diagnostiky, monitorování a měřicích technik, které se uplatňují při laserovém opracovávání materiálu. Je to skvělý zdroj jak pro výzkumné pracovníky a konstruktéry, kteří již v této oblasti pracují, tak pro studenty a mladé vědce, kteří se této oblasti plánují věnovat v budoucnu.

Profesorka Nadezhda Bulgakova a dr. Yoann Levy jsou spoluautory kapitoly “Laser-Induced Thermal Processes: Heat Transfer, Generation of Stresses, Melting and Solidification, Vaporization, and Phase Explosion”. Tato kapitola poskytuje přehled základních mechanismů, termodynamických jevů a kinetiky termálních procesů podílejících se na interakcích laseru s hmotou, se zvláštním zaměřením na podmínky charakteristické pro laserové opracovávání pomocí krátkých a ultrakrátkých pulsů.

Knihu si můžete prohlédnout tady. Pěkné čtení!