Centrum HiLASE s hrdostí představuje svůj první spin-off!

Centrum HiLASE uzavřelo licenční smlouvu se společností Lasertechnologie, kterou založil Dr.rer.nat. Jörg Körner. Nově zavedený spin-off poskytuje vysoce inovativní technologie v oblasti diodově čerpané polovodičové laserové technologie.

Vznik povrchových trhlin a jejich následný růst omezují bezpečné použití kovových součástí vystavených proměnlivému zatížení. Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak zamezit vzniku trhlin, a tím prodloužit životnost kritické součásti, je aplikovat povrchové úpravy tak, aby se zbytkové tlakové napětí dostalo co nejhlouběji do materiálu. Laser Shock Peening (LSP) je jednou z metod, která produkuje hluboké zbytkové tlakové napětí. Přes své zjevné výhody se v současnosti LSP používá pouze pro velmi malý počet komponent, zejména v motorech v leteckém průmyslu, ale nevyužívá se pro údržbu nebo opravy.

Prvním krokem, který by umožnil využívat LSP také pro běžné údržby a opravy, je vývoj robustního, přenosného, kompaktního a univerzálního laserového systému. Úkolem bylo navrhnout a postavit prototyp laserového systému s energií přes 1 J v nanosekundových pulzech. Dr. Antonio Lucianetti, vedoucí oddělení Vývoj pokročilých laserů v Centru HiLASE, pozval Dr. Jörga Körnera k řešení tohoto úkolu. Jörg strávil rok v Centru HiLASE navrhováním a vývojem prototypu, který by kombinoval diodově čerpaná nízkozisková média s výhodami nestabilní dutiny. Kromě toho Jörg neustále vylepšoval tento prototyp a vytvořil kompaktní laserový systém malé velikosti s požadovanými parametry. Laserový design navazuje na patent č. 307955 udělený Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky a na přihlášený evropský patent.

Tento kompaktní laserový systém je díky kombinaci laserové energie, doby trvání pulsu a tvarovanému profilu intenzity výstupního paprsku zajímavým nástrojem pro nové hybridní aditivní výrobní procesy, které kombinují Selective Laser Melting a Laser Shock Peening.

Po uzavření licenční smlouvy s Centrem HiLASE nabídne společnost Dr.rer. nat Körner Lasertechnologie (nedávno založená právě Jörgem) tento laserový systém potenciálním koncovým uživatelům.

Věříme, že naše mezinárodní spolupráce bude úspěšná a přejeme spin-offu vše nejlepší!

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-150382178-1');