Centrum HiLASE na konferenci uživatelů IT4Innovations

Dr. Thibault J.-Y. Derrien a MSc. Kristýna Gazdová, vědci ze Skupiny ultrarychlé fotoniky (Oddělení vědeckých laserových aplikací Centra HiLASE) se zúčastnili 6. ročníku  Konference uživatelů IT4Innovations, která se konala 3. a 4. listopadu v Ostravě. Na konferenci se setkali aktivní uživatelé superpočítačového centra IT4Innovations. Výzkumníci v oblasti intenzivního numerického modelování si tak mohli vyměnit cenné zkušenosti.

Dr. Derrien přednesl ústní příspěvek s podrobným popisem výsledků simulací získaných pomocí časově závislé teorie funkcionálu hustoty (TDDFT) s podporou výpočtových projektů získaných na IT4I. Konkrétně byly prezentovány výsledky elektronové excitace laserem ozařovaných polovodičů spolu s nedávnými výsledky získanými ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze o predikci vysokých harmonických spekter (článek Role of Van Hove singularities and effective mass anisotropy in polarization-resolved high harmonic spectroscopy of silicon, Suthar, P.; Trojánek, F.; Malý, P.; Derrien, T. J.-Y. & Kozák, M., Comm. Phys., 2022, přijato k publikování).

Tyto práce byly vyvinuty v rámci WP1-WP2 projektu BIATRI č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000445 a WP3-WP5 projektu Marie Curie RISE ATLANTIC č. 823897.

Dr. Derrien se jako člen představenstva IT4I Users Council zúčastnil také schůzky organizované při této příležitosti.