HiLASE na Stuttgart Laser Technology Fóru

Nenechte si ujít přednášku vedoucího týmu vývoje komerčních laserů v Centru HiLASE, Michala Chyly, na Stuttgart Laser Technology Fóru. Jednadvacátého června vám krátce po poledni v místnosti C1.2.2 představí tenkodiskovou platformu Perla s vysokou kvalitou svazku pro vícesvazkové mikroobrábění.

Michal Chyla lecture invite

Stuttgart Laser Techology Forum, zaměřené na přenos poznatků, je pořádáno ve dvouletém cyklu při Mezinárodním Veletrhu Laserového Zpracování Materiálů (LASYS).

Tenkodisková platforma PERLA s vysokou kvalitou paprsku pro vícepaprskové mikroobrábění

Průmyslové požadavky na laserové mikroobrábění v posledních letech neustále rostou, protože se laser stal samozřejmou volbou nástroje pro mnohostranné aplikace od řezání a svařování až po strukturování a sofistikovanou povrchovou úpravu. Spolu s rostoucím rozsahem aplikací výrazně vzrostla poptávka po rychlejších a výkonnějších laserech. Zvyšují se požadavky na lasery s rostoucím výstupním výkonem a na rychlost zpracování skenerů, která se u typických galvanických skenerů dostává na hranici možností a u polygonálních skenerů je výkon zpracování omezen na 2D rozměry, což v některých případech není dostačující vzhledem k nízké variabilitě.

Odlišný přístup je prezentován u vícepaprskového mikroobrábění, kde je počáteční paprsek rozdělen na více, a to i přes 40 000, paprsků, a vzorek je zpracováván všemi paprsky najednou [1,2]. Výhodou tohoto řešení je možnost použití laserů s nižším výkonem, které jsou však schopny poskytnout vyšší energii a dobrou kvalitu paprsku, aby proces správně fungoval. Vzhledem k velkému počtu paprsků zůstává požadavek na rychlost zpracování galvanických skenerů v rámci kapacit současné technologie. Tyto podmínky dokonale splňují tenkodiskové lasery PERLA, jak ukazuje obr. 1. Laserová platforma PERLA100 dodává energii pulzů až 20 mJ, délku pulzu 1 ps a pracuje s opakovací frekvencí 1-200 kHz při zachování kvality svazku pod M2<1,2.

Figure 1. Left: Laser power and o-o efficiency characteristic. Right: Caustic of output beam with M2<1.15.

Autoři:
Michal Chyla, Jiří Mužík, Lukáš Roškot, Hana Turčičová, Ondřej Novák, Petr Hauschwitz, Jan Brajer, Martin Smrž, Tomáš Mocek

Platformu Perla, která je tématem přednášky, jsme v HiLASE Centru připravili i jako samostatný produkt Perla 100 pro využití v průmyslu. Ten se hodí například pro výše zmíněné mikoobrábění, ale také k dalším způsobům zpracování materiálů, testování prahu poškození, či analytické spektroskopii. Součástí Perly je i vláknový oscilátor GOpico, dostupný i samostatně.