Centrum HiLASE se účastní Česko-švýcarského dne inovací

Česko-švýcarský inovační den v regionu Star proběhl v pátek 6. března za účasti obou velvyslanců a dalších významných hostů. Laserové centrum HiLASE, včetně laboratoří, představil vedoucí centra, Tomáš Mocek. Pro všechny zúčastněné byl připraven celodenní odborný program, networkingová setkání a další příležitosti k jednáním. Další detaily se dočtete na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.