HR Coffee & Talk: náš úspěch spočívá v lidech

V laserových centrech HiLASE a ELI Beamlines opět proběhla oblíbená akce HR Coffee & Talk. Jde o pravidelné setkání, které zastřešuje HR tým Fyzikálního ústavu AV ČR i obou laserových center. Zaměstnanci mají možnost během neformálního posezení probrat nejrůznější témata, ať už jde o péči o zaměstnance, pracovní podmínky, podporu zahraničních kolegů nebo interní komunikaci. Mají příležitost dozvědět se o benefitech a novinkách z oblasti lidských zdrojů nebo grantové podpory a o dalších aktivitách, které na FZU probíhají. Mohou zde zjistit více o konkrétních možnostech pro svůj osobní růst, vzdělávání a rozvoj kariéry. O zaměstnaneckých benefitech v Centru HiLASE se můžete dočíst také zde.

“Tuhle akci pořádanou HR napříč celým FZU vnímám jako oboustranný přínos. Naší prioritou je nabídnout zaměstnancům další neformální prostor zeptat se na cokoliv z HR oblasti a nebo poukázat na různé možnosti zlepšení již zavedených aktivit. Ráda jim dávám najevo, že na jejich hlasu nám záleží a svými dotazy nás neustále inspirují posouvat věci vpřed.

Druhá rovina, kde vnímám přínos HR Coffee & Talk, je sdílení informací a zkušeností mezi HR kolegyněmi z hlediska vzájemné provázanosti procesů všech pracovišť FZU. Je to efektivní krok vpřed, který v dřívější době nebyl zvykem a velmi to kvituji”, komentuje Olga Lakomá, HR Partner Centra HiLASE.

 

Fyzikální ústav AV ČR je od dubna 2019 držitelem ocenění Evropské komise HR Excellence in Research Award. Jde o prestižní ocenění udělované Evropskou komisí za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí. Pro výzkumníky znamená organizace s oceněním HR Award záruku evropského standardu péče o zaměstnance, otevřenost a transparentnost výběrového řízení a kvalitu pracovního prostředí. Získání HR Award je známkou kvality, ale i trvalým závazkem pro pokračující rozvoj a vytváření příznivých podmínek pro všechny pracovníky.