Science4Business: Inovativní české firmy v Centru HiLASE

Dne 19.5. si Centrum HiLASE prohlédla řada zástupců inovativních českých firem a institucí. Návštěva se konala v rámci konference Science4Business, která se zaměřila na příklady úspěšné spolupráce vědců a firem, financování české vědy nebo hodnocení přenosu poznatků do praxe.

Akce organizovaná Středočeským inovačním centrem (SIC) proběhla pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové a za účasti ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové, v laserovém centru ELI Beamlines v Dolních Břežanech. Mezi pozvanými byli zejména zástupci výzkumných organizací, inovativních firem, spin-offů a start- upů.

Středočeský kraj je přitom sídlem více než dvaceti výzkumných organizací, které stejně jako Centrum HiLASE usilují o co nejefektivnější propojení svého výzkumu s potřebami skutečného světa. „Naším cílem je podporovat je v komercializaci, transferu a rozvoji spolupráce s aplikační sférou. Aby věda pomáhala lidem a společnosti,“ prohlásil ředitel SIC Pavel Jovanovič.

Centrem HiLASE návštěvníky provedl jeho vedoucí, Tomáš Mocek, a také Martin Smrž, vedoucí oddělení Vývoj pokročilých laserů. Zástupci firem se zajímali především o možnosti využití pokročilých laserových aplikací, jakými jsou např. laserové vyklepávání (LSP) nebo laserové mikroobrábění či vytváření fuknčních povrchů, v praxi. Zaujala je také možnost využití našich kompaktních laserů PERLA® 100 v průmyslové výrobě.

Více v tiskové zprávě SIC.