Jednoduchý polarizátor pro infračervené lasery může pomoci i v medicíně

Mladá vědkyně Bianka Csanáková navrhla v Centru HiLASE unikátní polarizátor založený na křemíkových destičkách umístěných do svazku pod Brewsterovým úhlem.

Lasery operující ve střední infračervené oblasti se často potýkají s omezenou dostupností optických prvků, jakými jsou např. polarizátory či děliče svazků o jiných vlnových délkách. Takovéto optické prvky jsou v současnosti drahé a velmi náročné na výrobu. Uvedené lasery se přitom běžně používají jak v průmyslové výrobě, tak v řadě medicínských aplikací, např. v očním lékařství, dermatologii, urologii či v zubní chirurgii.

Tým Centra HiLASE (Bianka Csanáková, Ondřej Novák, Martin Smrž, Jaroslav Huynh) proto přišel s unikátním a přitom jednoduchým řešením. Dvou- a čtyřdestičkové křemíkové polarizátory jsou efektivními, levnými a vysoce výkonnými nástroji pokrývajícími široké pásmo vlnových délek ve střední infračervené oblasti. V budoucnu by tak mohly pomoci k efektivnějšímu využití laserů v průmyslu i v medicíně.

Přečtěte si celý článek “Silicon Brewster plate wavelength separator for a mid-IR optical parametric source” publikovaný ve vědeckém časopise Applied Optics (leden 2021).