Kick-off meeting projektu RIANA

Ve dnech 14. a 15. března 2024 se uskutečnil zahajovací meeting projektu RIANA (Research Infrastructure Access in Nanoscience & Nanotechnology), který byl spuštěn k začátku měsíce.

Program se skládal z dvou dní plných prezentací a diskuzí ohledně šesti témat, ze kterých je projekt složen, i organizačních informací pro zúčastněné instituce. Hybridní akce se odehrávala v sídle hlavního koordinátora, German Electron Synchrotron DESY, které si ti, kteří byli na meetingu přítomni osobně, mohli v rámci programu prohlédnout ve formě komentované prohlídky.

Mezi zúčastněné patřili představitelé 69 institucí ze dvaadvaceti evropských zemí, které jsou do projektu zapojeny.

Více o projektu.