Práh laserem indukovaného poškození (LIDT) boritanu β-barya (BBO) a boritanu cesium-lithného (CLBO) Odborný článek

Tým našich vědců (Hana Turčičová, Ondřej Novák, Jiří Mužík, Denisa Štěpánková, Martin Smrž a Tomáš Mocek) pulikoval nedávno článek v odborném časopise Optics & Laser Technology. Cílem článku bylo podat přehled o prahu poškození způsobeného laserem (Laser Induced Damage Threshold – LIDT) u boritanu β-barya (BBO) a boritanu cesium-lithného (CLBO).

Ve studii autoři shromáždili publikované údaje o prahových hodnotách laserem indukovaného poškození (LIDT) nelineárních krystalů BBO a CLBO, které se používají pro generování hlubokého ultrafialového záření, a zanesli je do grafu v závislosti na délce trvání laserového pulzu. Stručně popsali techniky měření LIDT a diskutovali jejich význam vzhledem k zamýšlenému použití krystalu. Dále byly uvedeny vnitřní a vnější faktory ovlivňující vývoj LIDT, a také zkušenosti autorů s LIDT u krystalů BBO a CLBO v procesu generování páté harmonické (FiHG).

Více zde.